การอ่านโค๊ด

ห้ว (ขึ้นงานแบบก้นหอย)

แถวที่ 1 : 6X (6โซ่)         แถวที่ 1 : 6X หมายถึง ให้เราถัก code X ทั้งหมด 6 ครั้งด้วยกัน
แถวที่ 2 : 6V (12โซ่)       แถวที่ 2 : 6V (12โซ่) หมายถึง ให้เราถัก code V ทั้งหมด 6 ครั้ง (ซึ่งรูมันจะพอดี สำหรับ V 6 ตัว       เพราะแถวก่อนหน้านี้ มันมีโซ่ฐานให้เรา 6 โซ่)
แถวที่ 3 : XV (18โซ่)      แถวที่ 3 : XV (18โซ่) หมายถึง ให้เราถัก X สลับกับ V ไปเรื่อยๆ XV,XV,XV….XV จบเต็มแถว
เนื่องจากแถวก่อนหน้านี้ มีโซ่ฐาน 12 โซ่ ดังนั้น แถวนี้ เมื่อเราถัก XV สลับไปเรื่อยๆ ก็จะเท่ากับเราถัก XV
ซ้ำกัน 6 ครั้งก็จะเต็มแถวพอดี และจะทำให้ได้ โซ่ฐานในวงเล็บท้ายแถวเป็น 18 เพราะ XV 1 ครั้งจะได้
3โซ่ฐานจาก X1 โซ่ และ V 2 โซ่ ดังนั้น 3*6=18
แถวที่ 4 : 2XV (24โซ่)    แถวที่ 4 : 2XV (24โซ่) หมายถึง ให้เราถัก X 2ครั้ง แล้วตามด้วย V สลับไปเรื่อยๆ XXV,XXV,XXV….XXV จบเต็มแถว ก็จะได้ 24 โซ่ฐาน
แถวที่ 5 : 3XV (30โซ่)    แถวที่ 5 : 3XV (30โซ่) หมายถึง ให้เราถัก X 3ครั้ง แล้วตามด้วย V สลับไปเรื่อยๆ XXXV,XXXV,XXXV….XXXV จบเต็มแถว ก็จะได้ 30 โซ่ฐาน
แถวที่ 6 : X (30โซ่)      แถวที่ 6 : X (30โซ่) หมายถึง ให้เราถัก X อย่างเดียวเต็มแถว ก็จะได้ 30 โซ่ฐาน เหมือนเดิม เพราะเราถักแต่ X
แถวที่ 7 : X (30โซ่)        แถวที่ 7 : X ก็เช่นเดียวกับแถวที่6
แถวที่ 8 : 3XA (24โซ่)    แถวที่ 8 : 3XA (24โซ่) หมายถึง ให้เราถัก X 3ครั้ง แล้วตามด้วย A สลับไปเรื่อยๆ XXXA,XXXA,XXXA….XXXA จบเต็มแถว ก็จะได้ 24 โซ่ฐาน เพราะว่า การถัก A 1 ครั้งจะเป็นการลดโซ่ฐานจาก 2 โซ่เหลือ 1 โซ่
เมื่อเราถักจนเต็มแถวนี้ก็จะมีการถัก A 6 ครั้งด้วยกัน ทำให้โซ่ฐานลดลง 6 โซ่ เหลือเพียง 24 โซ่
แถวที่ 9 : 2XA (18โซ่) (ปิดงาน)        แถวที่ 9 : 2XA (18โซ่) หมายถึง ให้เราถัก X 2ครั้ง แล้วตามด้วย A สลับไปเรื่อยๆ XXA,XXA,XXA….XXA จบเต็มแถว ก็จะได้ 18 โซ่ฐาน เพราะว่า เหตุผลเดียวกับแถวที่8 ดังนั้น 24 – 6 = 18

 แหล่งที่มา

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s